Convocatòria Junta General Extraordinària (2021)

Per la present es convoca Junta General Extraordinària per al dia 3 de desembre de 2021 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a les 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si és procedent, del Text Refós de les Ordenances i Reglaments de la Junta de Govern i Jurat de Regs de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i modificacions d’aquestes.
  2. Proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua per a la utilització per a reg d’aigua regenerada de l’EDAR de Reus en compensació del cabal ecològic del riu Siurana i acords al respecte.
  3. Aprovació de l’acta de la sessió o nomenament de 2 interventors de l’acta.

S’ha establert el pagament d’una prima de 0,30 € per cada dret present o representat a la Junta General.

Per raons d’aforament caldrà efectuar reserva de lloc a l’adreça secretaria@pantaderiudecanyes.cat, WhatsApp (646831753) o Seu Electrònica https://pantaderiudecanyes.eadministracio.cat. Així mateix, donades les restriccions derivades de l’actual situació sanitària i per tal d’habilitar un espai adequat i garantir la seguretat dels assistents, preguem que ens confirmin la seva assistència abans de les 48 hores prèvies a la celebració de les Juntes, a l’adreça de correu electrònic, WhatsApp o Seu Electrònica més amunt indicats.

S’ha habilitat un fòrum perquè els comuners puguin formular i aclarir dubtes. S’hi accedirà des de la web corporativa i estarà operatiu fins 2 hores abans de la Junta General. També es podran formular per correu electrònic (secretaria@pantaderiudecanyes.cat), WhatsApp (646831753) o Seu Electrònica (https://pantaderiudecanyes.eadministracio.cat), i es respondran pel mateix canal, que estarà operatiu fins al dia abans de la Junta General.

Documentació: