Assemblea

Acta de la reunió extraordinària i urgent de la Junta de Govern del dia 29 de juliol de 2022 (Sessió 2022-5)

Té lloc en segona convocatòria a les oficines de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes quan són les 19 hores i 5 minuts del dia 29 de juliol de 2022. Sota la presidència de Joan Llaberia i Jové, es reuneixen: Joan Llaberia i Jové. Silvia Laura Baroni i Carballo. Anton Marc Caparó Pujol. …

Acta de la reunió extraordinària i urgent de la Junta de Govern del dia 29 de juliol de 2022 (Sessió 2022-5) Llegeix més »

Acords de l’Assemblea Ordinària del dia 27 de maig de 2022

En la reunió de l’Assemblea Ordinària celebrada el dia 27 de maig de 2022 a les 19.32 minuts en segona convocatòria es van prendre els següents acords: S’aprova, per unanimitat, la Memòria i Liquidació del pressupost d’explotació de l’exercici 2021. S’aprova, per unanimitat, la Liquidació del Pressupost d’Inversions de Trienni 2019-2021. S’admenten, per unanimitat, els …

Acords de l’Assemblea Ordinària del dia 27 de maig de 2022 Llegeix més »

Acords de la Junta General Extraordinària de 3 de desembre de 2021

En els enllaços següents podeu consultar els acords de la Junta General Extraordinària: Acords Junta General Extraordinària Estatuts de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes Així mateix, en virtut de l’acord de la Junta General, el comuner que desitgi tenir l’escrit que va trametre l’Ajuntament de Reus cal que s’adreci a la Secretaria de la …

Acords de la Junta General Extraordinària de 3 de desembre de 2021 Llegeix més »