Convocatòria Assemblea Ordinària (7 de juny de 2024)

Per la present es convoca Assemblea Ordinària per al dia 7 de juny de 2024 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  • Aprovació, si escau, de la Memòria i Comptes de l’exercici 2023.
  • Proposta d’ingrés de nous regants.
  • Estat dels embassaments, repercussions i possibles acords al respecte.
  • Precs i preguntes.
  • Aprovació de l’acta de la sessió o nomenament de 2 interventors de l’acta.

S’ha habilitat un fòrum perquè els comuners puguin formular i aclarir dubtes. S’hi accedirà des de la web corporativa i estarà operatiu fins 2 hores abans de l’Assemblea. També es podran formular per correu electrònic (secretaria@pantaderiudecanyes.cat), WhatsApp (646831753) o Seu Electrònica (https://pantaderiudecanyes.eadministracio.cat), i es respondran pel mateix canal, que estarà operatiu fins al dia abans de l’Assemblea.

Documentació: