La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes participa en l’estudi ‘Plataforma demostrativa i experimental per augmentar la resiliència de l’avellaner al canvi climàtica’

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes ha participat en l’estudi ‘Plataforma demostrativa i experimental per augmentar la resiliència de l’avellaner al canvi climàtica’, en el marc del programa ‘Ús eficient de l’aigua en l’agricultura’, de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Es proposa que l’objectiu d’aquesta plataforma demostrativa i experimental sigui demostrar que la gestió del reg i l’aplicació d’estratègies de reg intel·ligent basades en la monitoratge de l’estat hídric de l’arbre permeten gestionar a llarg termini explotacions d’avellaner amb una dotació hídrica limitada sense reduir la producció i la qualitat de l’avellana, així com identificar indicadors fisiològics que permetin el maneig del reg, partint d’una caracterització de la demanda hídrica de l’avellaner.

L’estudi també pretén millorar la resiliència de l’avellaner a Tarragona a partir de l’avaluació de la hidràulica de l’arbre i l’efecte del microclima creat per diferents arquitectures de la copa de l’arbre, i com que un equilibri entre part aèria i radicular disminueix la vulnerabilitat de l’avellaner a la sequera i a l’estrès tèrmic.

Així mateix, vol avaluar l’ús de l’aigua residual depurada com a font alternativa d’aigua per al reg de l’avellaner, estudiar-ne els efectes en la producció i la resposta fisiològica del cultiu a llarg termini i establir estratègies de reg específiques per al maneig d’aquest tipus d’aigua; i transferir tots aquests resultats al sector de l’avellana, mitjançant jornades de portes obertes, jornades tècniques, visites organitzades per a grups i memòria anual de l’activitat desenvolupada aquí.

Podeu llegir la proposta de l’estudi, en aquest enllaç.