Proclamació de candidats

PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS A VOCAL DE LA JUNTA DE GOVERN I DEL JURAT DE REGS

Una vegada exhaurit el termini de presentació de candidatures establert en l’article 51 de les Ordenances de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, d’acord amb la convocatòria de renovació de quatre vocals de la Junta de Govern i dos vocals del Jurat de Regs establert en el punt 3 de la convocatòria de la Junta General Ordinària del dia 18 de juny de 2021, procedeix a proclamar les següents candidatures, ordenades per ordre alfabètic:

VOCALS DE LA JUNTA DE GOVERN:

  • Na Silvia Laura Baroni Carballo.
  • N’Anton Marc Caparó Pujol.
  • En Josep Eloy Sans Llobet.
  • Na Judit Taberna Torres.

VOCALS DEL JURAT DE REGS:

Titular:

  • En Pere Pellicer Sastre.

Suplent:

  • En Jordi Cervera Ferré.

Així mateix, i d’acord amb l’article 51 de les Ordenances de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, donat que només hi ha un sol candidat per a cada lloc vacant tant a la Junta de Govern com al Jurat de Regs, aquests queden automàticament nomenats, havent se de retre compte d’aquest fet en la Junta General Ordinària del dia 18 de juny de 2021.

Miquel Àngel Prats i Fabra
Secretari de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes

Reus, 16 de juny de 2021

Podeu trobar el document original a Proclamació de candidats [pdf]