Presa de possessió de la nova Junta de Govern

El passat 17 de juliol va prendre possessió la nova Junta de Govern de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, en la qual es va procedir a la renovació de 4 dels 7 membres de la Junta de Govern.

D’acord amb l’article 52 de les Ordenances de la Comunitat i 1 i 4 del Reglament de la Junta de Govern, es va procedir a elegir els càrrecs, quedant de la següent forma:

President: Joan Llaberia i Jové. Finalitza el mandat com a vocal el maig del 2025.

Vicepresidenta: Silvia Laura Baroni i Carballo. Finalitza el mandat com a vocal el juny del 2029.

President del Jurat de Regs: Enric Mas Torres. Finalitza el mandat com a vocal el maig del 2025.

Vocal: Anton Marc Caparó i Pujol. Finalitza el mandat com a vocal el juny del 2029.

Vocal: Jordi Llauradó i Bozal. Finalitza el mandat com a vocal el maig del 2025.

Vocal: Josep Eloy Sans i Llobet. Finalitza el mandat com a vocal el juny del 2029.

Vocal: Judit Taberna i Torres. Finalitza el mandat com a vocal el juny del 2029.