Convocatòria Assemblea Ordinària (1 de desembre de 2023)

Per la present es convoca Assemblea Ordinària per al dia 1 de desembre de 2023 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 la tarda en segona, a l’auditori-teatre “Sala Santa Llúcia”, Raval de Robuster, 34 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si és pertinent, del Pressupost del Compte d’Explotació i de les Taxes i Preus Públics per a l’exercici 2024.
  2. Proposta d’ingrés de nous regants.
  3. Situació actual i possibles acords al respecte.
  4. Precs i preguntes.
  5. Aprovació de l’acta de la sessió o nomenament de 2 interventors de l’acta.

S’ha habilitat un fòrum perquè els comuners puguin formular i aclarir dubtes. S’hi accedirà des de la web corporativa i estarà operatiu fins 2 hores abans de l’Assemblea. 

Documentació: