Convocatòria Junta General Ordinària (2021)

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 3 de desembre de 2021 a les 2/4 de 7 de la tarda en primera convocatòria i a les 7 la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si és pertinent, del Pressupost del Compte d’Explotació i de les Taxes i Preus Públics per a l’exercici 2022.
  2. Aprovació, si escau, del Pressupost d’Inversions pel Trienni 2022 2024.
  3. Proposta d’ingrés de nous regants.
  4. Precs i preguntes.
  5. Aprovació de l’acta de la sessió o nomenament de 2 interventors de l’acta.

S’ha establert el pagament d’una prima de 0,30 € per cada dret present o representat a la Junta General.

Per raons d’aforament caldrà efectuar reserva de lloc a l’adreça secretaria@pantaderiudecanyes.cat, WhatsApp (646831753) o Seu Electrònica https://pantaderiudecanyes.eadministracio.cat. Així mateix, donades les restriccions derivades de l’actual situació sanitària i per tal d’habilitar un espai adequat i garantir la seguretat dels assistents, preguem que ens confirmin la seva assistència abans de les 48 hores prèvies a la celebració de les Juntes, a l’adreça de correu electrònic, WhatsApp o Seu Electrònica més amunt indicats.

S’ha habilitat un fòrum perquè els comuners puguin formular i aclarir dubtes. S’hi accedirà des de la web corporativa i estarà operatiu fins 2 hores abans de la Junta General. També es podran formular per correu electrònic (secretaria@pantaderiudecanyes.cat), WhatsApp (646831753) o Seu Electrònica (https://pantaderiudecanyes.eadministracio.cat), i es respondran pel mateix canal, que estarà operatiu fins al dia abans de la Junta General.

Documentació: