Comunicat davant la decisió de l’ACA de declarar l’emergència hídrica al pantà de Riudecanyes

Davant de l’anunci de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de declarar l’emergència hídrica al pantà de Riudecanyes, de manera que limita el consum d’aigua a un màxim de 200 litres per habitant al dia, la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes manifesta que, segons la normativa vigent, s’entra en emergència quan el sistema Siurana-Riudecanyes baixa per sota l’1 Hm³ d’aigua embassada entre ambdós espais. Aquest fet va ocórrer el passat dilluns, quan ens vam situar a 0,999 Hm³ i avui l’ACA ha declarat l’emergència només per Riudecanyes, mentre que per Siurana se’n desmarca adduint manca de competència.

Des de la Comunitat de Regants es detalla que l’ACA és l’explotador de l’embassament de Siurana i, segons per quines coses, les decisions són unilaterals sense comptar amb la CHE (com per exemple decidir l’aigua a desembassar), mentre que per d’altres argumenta que no té competències (com per aplicar l’emergència a Siurana). Tampoc és lògic que mentre de Siurana s’està regant amb normalitat, des de Riudecanyes no es puguin regar arbres llenyosos per salvar-ne la subsistència. Volem destacar, per cert, que es tracta d’un embassament promogut i pagat per la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i del qual n’és l’únic concessionari.

Per desgràcia, la restricció més gran ja fa temps que la tenim i és la falta d’aigua per poder regar. Així, doncs, manifestem que, en tot cas, serà cada municipi el que hagi d’aplicar les restriccions dins el seu àmbit competencial.

Des de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes apostem perquè l’aigua regenerada de la depuradora de Reus pugui fer-se servir per a regar, i esperem, tal com ens van informar en la reunió del dia 18 de juliol amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que això pugui ser una realitat en cas de necessitat per l’estiu vinent.

En últim lloc, la Comunitat anuncia que s’ha encarregat un estudi de la valoració de l’impacte de la sequera en el nostre àmbit per tal de sol·licitar els ajuts necessaris per als nostres regants i per a la mateixa Comunitat de Regants. Serà molt difícil poder cobrar als comuners qualsevol derrama de manteniment de les nostres instal·lacions, algunes d’obligat compliment com la seguretat de la presa de Riudecanyes, si els nostres partícips no han pogut regar ni han tingut ingressos per aquest motiu.