La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes presenta un informe jurídic que conclou que les obres de l’EDAR de Reus i les basses per l’emmagatzematge de l’aigua poden ser declarades per emergència

La Comissió de seguiment de les obres de l’EDAR de Reus, formada per membres de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i la mateixa Comunitat, presenta un informe jurídic, elaborat per l’empresa d’advocacia Entrena&Santín Abogados, que conclou que les obres poden ser declarades per emergència.

 

L’informe detalla que els contractes de licitació per la redacció del projecte constructiu del sistema de regeneració d’aigua depurada i de la construcció de la bassa d’emmagatzematge d’aigua regenerada de l’EDAR de Reus tenen una tramitació ordinària. Entrena&Santín Abogados considera en el seu redactat que la tramitació d’emergència es justifica en la necessitat d’aplicar el principi de celeritat a determinades situacions efectives i que és necessari solucionar immediatament per part de l’administració.

 

El document exposa que cal tenir en compte que la Generalitat ha tramitat durant els últims anys diversos expedients d’ajut a la millora i modernització de les xarxes de reg a favor de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. Totes aquestes inversions i subvencions directes podrien no servir de res si es perd la producció actual i futura de la zona. Per tant, la tramitació d’emergència quedaria plenament justificada -en aquest cas-, ja que ens trobem davant una situació que requereix una actuació administrativa immediata, absolutament necessària per evitar o posar remei a les conseqüències de l’extrema sequera.

 

En l’àmbit del Riudecanyes, la greu i persistent manca d’aigua conseqüència de l’actual situació climàtica, constitueix un esdeveniment catastròfic, reconegut i declarat. L’informe argumenta que la normativa estableix que els expedients de contractació d’obres, subministraments i serveis pels quals s’estableixen mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, en els àmbits declarats en situació d’excepcionalitat i d’emergència, podran ser objecte de tramitació d’emergència.

 

L’informe conclou que la Llei 9/2023 permet que les obres que s’hagin d’executar per prevenir conseqüències catastròfiques en l’àmbit agrícola també podran ser executades seguint el tràmit d’emergència. En definitiva, si bé la Llei té com a objectiu especial garantir l’aigua d’abastament, també contempla garantir els altres serveis del cicle de l’aigua. Podeu llegir l’informe sencer en aquest enllaç.

 

Trobada amb els representants polítics

 

D’altra banda, la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes convocarà als representants dels partits polítics que es presenten a les pròximes eleccions autonòmiques per mantenir una trobada, presentar-los l’informe i parlar de la situació.