Finalització d'obres

En data 24 de maig de 2017s'han donat per finalitzades les obres d'Automatització d'una part de la Séquia de Salou i renovació de canonada de diferents ramals derivats, compreses dins l'ajut a l'empara de l'ordre ARP/270/2015 de 5 d'agost de 2015.

Aquestes obres han estat cofinançades, a banda de la Comunitat de Regants, per la Unió Europea i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, dins el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, PDR.cat 2020

Panells_UE_DARP

Categoria: