Convocatòria Junta General

Junta General Ordinària

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 30 de novembre de 2018 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si procedeix, de l’acta de l’última Junta General.

  2. Aprovació, si és pertinent, del Pressupost del Compte d'Explotació i de les Taxes i Preus Públics per a l'exercici 2019.

  3. Aprovació, si s’escau, del Pressupost d’Inversions per al Trienni 2019 2021.

  4. Proposta d’ingrés de nous regants.

  5. Precs i preguntes.

S'ha establert el pagament d'una prima de 0,30€ per cada dret present o representat a la Assemblea.

Reus, 22 d'octubre de 2018

Joan Llaberia i Jové

President


Documentació: Pressupost, Taxes i Preus Públics per l'exercici 2019 i Pressupost d'Inversions pel Trienni 2019-2021