Acta de la reunió extraordinària i urgent de la Junta de Govern del dia 29 de juliol de 2022 (Sessió 2022-5)

Té lloc en segona convocatòria a les oficines de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes quan són les 19 hores i 5 minuts del dia 29 de juliol de 2022.

Sota la presidència de Joan Llaberia i Jové, es reuneixen:

 • Joan Llaberia i Jové.
 • Silvia Laura Baroni i Carballo.
 • Anton Marc Caparó Pujol.
 • Jordi Llauradó i Bozal.
 • Enric Mas i Torres.
 • Josep Eloy Sans i Llobet.
 • Judit Taberna i Torres.
 • Miquel Àngel Prats i Fabra.
 • Jordi Cervera i Ferre (vocal del jurat de regs).
 • Ricard Font de Rubinat i Garcia (assessor jurídic).
 • Joan Tasias i Valls (regant).
 • Martí Macias i Calvo (membre d’Unió de Pagesos).
 • Rafel Español i Vallverdú (membre d’Unió de Pagesos).

Els cinc últims convidats, havent excusat la seva assistència Maties Llauradó Llauradó i Noemí Llauradó i Sans, actuant com a secretari Miquel-Àngel Prats i Fabra.

ORDRE DEL DIA:

 1. Reg d’estiu 2022 i problemàtica amb el transvasament des de Siurana.
 2. Aprovació de l’acta de la sessió.

PUNT 1

L’administrador explica la situació actual dels embassaments i la problemàtica sorgida arrel de la petició de transvasament des de Siurana i el silenci per part de l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) fins a les 14.15 hores d’avui que ha comunicat que s’autoritzava el transvasament de 400.00 m³ dels 1.000.000 m³ pendents segons resolució del Director de l’ACA.

També s’informa de la reunió amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural celebrada el dia 7 de juliol a la seu del departament, juntament amb l’alcalde de Riudecanyes i la Cooperativa de Riudecanyes on es va exposar la greu situació per manca d’aigua per als nostres comuners. Fruit d’aquesta reunió s’ha convocat a una reunió telemàtica entre la Comunitat de Regants, l’ACA, el director dels Serveis Territorials del Departament a Tarragona i el Secretari d’Agenda Rural per al dia 30 d’agost de 2022 a les 10.00 per a parlar del tema.

Després d’un ampli debat i comentari entre tots els assistents, s’acorda per unanimitat:

 1. Comunicar    a    tots    els    regants    la    situació    actual    i  la problemàtica sorgida al respecte.
 2. Fer nota i si cal roda de premsa informant de la situació actual.
 3. Sol·licitar la resta del transvasament acordat als organismes competents.

PUNT 2

S’aprova la present acta de la sessió per unanimitat de tots els presents.

I no havent-hi cap més tema a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 20 hores i 15 minuts del dia 29 de juliol de 2022.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT