Convocatòria Assemblea Ordinària (2 de desembre de 2022)

Per la present es convoca Assemblea Ordinària per al dia 2 de desembre de 2022 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les Ordenances Fiscals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17.
  2. Aprovació, si és pertinent, del Pressupost del Compte d’Explotació i de les Taxes i Preus Públics per a l’exercici 2023.
  3. Proposta d’ingrés de nous regants.
  4. Precs i preguntes.
  5. Aprovació de l’acta de la sessió o nomenament de 2 interventors de l’acta.

S’ha establert el pagament d’una prima de 0,30 € per cada dret present o representat a la Junta General.

S’ha habilitat un fòrum perquè els comuners puguin formular i aclarir dubtes. S’hi accedirà des de la web corporativa i estarà operatiu fins 2 hores abans de l’Assemblea. També es podran formular per correu electrònic (secretaria@pantaderiudecanyes.cat), WhatsApp (646831753) o Seu Electrònica (https://pantaderiudecanyes.eadministracio.cat), i es respondran pel mateix canal, que estarà operatiu fins al dia abans de la Junta General.

Documentació: