Acords de l’Assemblea Ordinària del dia 2 de desembre de 2022

En la reunió de l’Assemblea Ordinària celebrada el dia 2 de desembre de 2022 a les 19.36 hores en segona convocatòria es van prendre els següents acords:

  1. S’aprova, per unanimitat, la modificació de les Ordenances Fiscals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17.
  2. S’aprova, per unanimitat, el pressupost d’explotació i les taxes i preus públics per l’exercici 2023.
  3. S’admenten, per unanimitat, els nous regants compresos entre els traspassos núm. 11.468 i 11.546.
  4. S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió.

Joan Llaberia Jové
President

Miquel-Àngel Prats i Fabra
Secretari

Documentació aprovada:
Ordenances Fiscals (Aprovació definitiva).
Pressupost d’Explotació i Taxes i Preus Publics per l’exercici 2023 (Aprovació definitiva).
Acta aprovada de l’Assemblea del 2 de desembre de 2022.