Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 16-06-2021 a les 05:13 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 210.23 219.50 2.249 5.322 42.2
Siurana 482.87 485.90 10.086 12.217 82.6
Sistema 12.335 17.539 70.3

Tendències