Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 05-12-2017 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 203.41 219.50 0.977 5.322 18.4
Siurana 462.00 485.90 1.528 12.217 12.5
Sistema 2.506 17.539 14.3

Tendències