Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 11-04-2021 a les 08:01 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 205.16 219.50 1.231 5.322 23.1
Siurana 484.35 485.90 11.095 12.217 90.8
Sistema 12.326 17.539 70.3

Tendències