Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 26-01-2021 a les 08:03 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 205.96 219.50 1.366 5.322 25.7
Siurana 484.35 485.90 11.095 12.217 90.8
Sistema 12.461 17.539 71.0

Tendències