Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 26-04-2018 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 206.76 219.50 1.512 5.322 28.4
Siurana 466.71 485.90 2.664 12.217 21.8
Sistema 4.175 17.539 23.8

Tendències