Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 17-10-2019 a les 08:01 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 205.10 219.50 1.221 5.322 22.9
Siurana 468.30 485.90 3.130 12.217 25.6
Sistema 4.351 17.539 24.8

Tendències