Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 24-03-2019 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 217.59 219.50 4.661 5.322 87.6
Siurana 476.52 485.90 6.412 12.217 52.5
Sistema 11.072 17.539 63.1

Tendències