Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 29-10-2020 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 206.64 219.50 1.489 5.322 28.0
Siurana 484.35 485.90 11.095 12.217 90.8
Sistema 12.584 17.539 71.7

Tendències