Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 14-12-2019 a les 08:02 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 206.80 219.50 1.519 5.322 28.5
Siurana 479.55 485.90 8.035 12.217 65.8
Sistema 9.554 17.539 54.5

Tendències