Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 23-02-2020 a les 08:01 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 219.50 219.50 5.322 5.322 100.0
Siurana 484.93 485.90 11.507 12.217 94.2
Sistema 16.829 17.539 96.0

Tendències