Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 15-11-2019 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 206.65 219.50 1.491 5.322 28.0
Siurana 478.30 485.90 7.337 12.217 60.1
Sistema 8.828 17.539 50.3

Tendències