Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 17-01-2019 a les 08:03 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 217.75 219.50 4.716 5.322 88.6
Siurana 476.03 485.90 6.171 12.217 50.5
Sistema 10.887 17.539 62.1

Tendències