Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 21-02-2018 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 203.91 219.50 1.043 5.322 19.6
Siurana 462.65 485.90 1.664 12.217 13.6
Sistema 2.707 17.539 15.4

Tendències