Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 16-07-2019 a les 08:01 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 208.83 219.50 1.919 5.322 36.1
Siurana 475.86 485.90 6.089 12.217 49.8
Sistema 8.008 17.539 45.7

Tendències