Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 21-01-2020 a les 08:01 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 207.42 219.50 1.638 5.322 30.8
Siurana 480.47 485.90 8.575 12.217 70.2
Sistema 10.212 17.539 58.2

Tendències