Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 17-09-2018 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 206.50 219.50 1.463 5.322 27.5
Siurana 462.80 485.90 1.697 12.217 13.9
Sistema 3.159 17.539 18.0

Tendències