Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 13-07-2018 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 210.06 219.50 2.204 5.322 41.4
Siurana 467.40 485.90 2.860 12.217 23.4
Sistema 5.064 17.539 28.9

Tendències