Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 26-05-2019 a les 08:01 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 216.83 219.50 4.394 5.322 82.6
Siurana 476.53 485.90 6.417 12.217 52.5
Sistema 10.810 17.539 61.6

Tendències