Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 20-08-2019 a les 08:01 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 208.86 219.50 1.925 5.322 36.2
Siurana 470.50 485.90 3.859 12.217 31.6
Sistema 5.784 17.539 33.0

Tendències