Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 20-11-2018 a les 08:03 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 215.85 219.50 4.028 5.322 75.7
Siurana 474.09 485.90 5.279 12.217 43.2
Sistema 9.307 17.539 53.1

Tendències