Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 28-03-2020 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 219.50 219.50 5.322 5.322 100.0
Siurana 483.75 485.90 10.678 12.217 87.4
Sistema 16.000 17.539 91.2

Tendències