Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 08-08-2020 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 212.97 219.50 3.034 5.322 57.0
Siurana 484.35 485.90 11.095 12.217 90.8
Sistema 14.128 17.539 80.6

Tendències