Taula Estratègica del Siurana

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes valora positivament la constitució de la Taula Estratègica del Siurana

La Comunitat considera que qualsevol solució ha de partir d'una anàlisi multicriteri i global dels recursos hídrics

Prorrateig de l'aigua extra

D’acord amb el paràgraf segon de la Normativa General del Reg d’Estiu de 2018 s’ha hagut de procedir a prorratejar l’aigua extra donat que ha superat l’aigua deixada a disposició.

Dies del reg. Jornada tècnica.

Des de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, l’Oficina de Regant i altres experts del sector s’ha organitzat aquesta jornada per donar a conèixer les pautes de reg per millorar l’eficiència del reg en els cultius més importants de la zona.

Aquestes jornades anomenades Dies del reg formen part de la formació i transferència tecnològica que s’organitza per a l’acompanyament del regant en tots aquells temes que li són d’interès.

Reg d'Estiu 2018

La Junta de Govern ha acordat que la temporada del Reg d'Estiu començarà el proper dia 25 de juny i tindrà una durada de 9 setmanes d'1 hora per dret.

El termini per a sol·licitar l'aigua per aquesta temporada s'acaba el dia 4 de juny a les 13 hores, per a totes les peticions, arribin pel mitja que arribin. A partir d'aquell moment no s'acceptaran comandes d'aigua a disposició.

Convocatòria Juntes Generals

Junta General Ordinària

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 1 de juny de 2018 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si procedeix, de l’acta de l’última Junta General.

Pàgines