Visita del Delegat del Govern de la Generalitat

Avui hem tingut la visita del Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, Sr. Joaquim Nin, acompanyat del Director del SSTT del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Sr. Anton Ballvé i del Responsable d'Obres i Regadius dels SSTT, Sr. Anton Boronat. Els han acompanyat el President de la Comunitat de Regants, Sr. Josep Maria Salvat i l'administrador de la mateixa, Sr. Miquel Àngel Prats.

Convocatòria Junta General Ordinària (novembre 2014)

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 28 de novembre de 2014 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si procedeix, de l’acta de la última Junta General.

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 6 de novembre de 2014 es realitzarà una subhasta a les 12:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de 20 drets de reg dividits en 8 lots:

LOT 1 - 5 drets de reg - Preu de sortida 5.267,50 € (Dipòsit previ 1.053,50 €).

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 29 de setembre de 2014 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'un dret de reg.

Terminis per demanar l'aigua

D'acord amb la circular del reg d'estiu de 2014, el proper dia 15 de setembre s'acaba el termini per sol·licitar l'aigua de la recupació de comandes anul·lades durant la temporada 2013/2014. Cal recordar que el calendari de sol·licituts, d'acord amb el que estableix la circular esmentada és el següent:

Fins el dia 8 de setembre per a regar la setmana del 22 de setembre.

Pàgines