Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 9 de febrer de 2015 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.278,86 € (Dipòsit previ 255,77 €).

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 2 de febrer de 2015 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de CINC dret de reg :

LOT 1 - 2 drets de reg - Preu de sortida 2.251,80 € (Dipòsit previ 450,36 €). Hi ha la derrama de l'exercici 2015 inclosa.

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 26 de gener de 2015 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.125,90 € (Dipòsit previ 225,18 €).

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 23 de gener de 2015 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.064,80 € (Dipòsit previ 212,96 €).

Anunci Subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 19 de gener de 2015 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.125,90 € (Dipòsit previ 225,18 €).

Pàgines