Anunci d'alienació per adjudicació directa

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el dia 1 de desembre de 2014 es va realitzar una subhasta on va quedar un lot per adjudicar.

D'acord amb l'acta de la subhasta, es procedeix a l'ajudicació directa del lot no adjudicat.

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 1 de desembre de 2014 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de 2 drets de reg :

LOT 1 - 2 drets de reg - Preu de sortida 2.296,08 € (Dipòsit previ 459,22 €).

Estat dels embassaments

Les pluges acumulades entre el 26 de novembre i el 1 de desembre, a les nostres estacions meteorològiques, han estat de 107,50 mm a la presa de Riudecanyes, 150 mm a la de Siurana i 144,4 mm a Reus.

Els embassament han experimentat un cert augment en les seves reserves, passant dels 11,567 Hm³ (65,9%) en el conjunt del Sistema el dia 26 de novembre de 2014, als 12,662 Hm³ (72,2%) el dia 1 de desembre de 2014. Un augment de reserva de gairebé 1,1 Hm³.

Anunci subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 1 de desembre de 2014 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de 2 drets de reg :

LOT 1 - 2 drets de reg - Preu de sortida 2.296,08 € (Dipòsit previ 459,22 €).

Anunci d'alienació per adjudicació directa

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el passat dia 17 de novembre de 2014 es va realitzar diferents subhastes on van quedar diferents lots per adjudicar.

D'acord amb les actes de les subhastes, es procedeix a l'ajudicació directa dels quatre lots no adjudicats de diferents expedients.

Pàgines