Convocatòria Junta General Ordinària (abril 2014)

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 25 d'abril de 2014 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si procedeix, de l’acta de la última Junta General.

  2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria, Compte d’Explotació de l’exercici 2013 i aplicació del superàvit.

S'inicia la nova campanya de Recomanacions de Reg

Un any més, el DAAM inicia, mitjançant l'Oficina del Regant, la campanya de Recomanacions de Reg. Podeu accidir a aquestes recomanacions mintjançant l'enllaç http://pantaderiudecanyes.cat/?q=regdar.

Setmanalment anirem publicant les recomanacions que ens vagin arribant des de l'oficina del regant.

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 17 de març de 2013 a la 1 del migdia es procedirà a l’alienació per subhasta d’un dret de reg.

El preu mínim de sortida és de 1.167,86 € i per a poder participar en la subhasta s’ha d’efectuar, fins a 1 hora abans de la subhasta, un dipòsit previ del 20 % (233,57 €) a les oficines de la Comunitat de Regants. Aquest dipòsit serà retornat en cas de no ser l’adjudicatari de la subhasta.

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 3 de març de 2014 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de dos drets de reg.

El preu mínim de sortida és de 2.335,72 € i per a poder participar en les subhastes s’ha d’efectuar, fins a 1 hora abans de la primera subhasta, un dipòsit previ del 20% (467,14 €) a les oficines de la Comunitat de Regants. Aquest dipòsit li dona dret a participar a la subhasta.

Anul·lació subhasta

En relació a l'expedient EECD-2012-0002, s'ha anul·lat la subhasta d'un dret de reg que s'havia de realitzar el dia 16 de gener de 2014 a les 12:00 h per haver-se saldat el deute.
Les altres dues del mateix dia 16 de gener, a les 12:30 h i a les 13:00 h, resten vigents.

Pàgines