Acord de la Junta General Ordinària de 29 de novembre de 2019

En les pàgines següents podeu consultar els acords de la Junta General i els imports de les derrames acordades.

Acords Junta General

Disponibilitat d'aigua donat el nou nivell de reserves

La Junta de Govern de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, en virtut dels articles 20 i 23 de les Ordenances, i donada la nova situació dels embassaments, ha revocat l'acord de la Junta de Govern del dia 14 d'octubre de 2019 que establia una dotació de 6 hores per dret 2019 i ha acordat establir, provisionalment fins a l'aprovació definitiva a la primavera, la dotació dels drets a raó 20 hores per dret.

Inici d'obres. Expedient 2019ELOC0001 - (666/2019)

El dilluns dia 2 de desembre de 2019 és previst que s'iniciïn les Obres compreses de Millora i modernització de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. Séquia de Salou (4a fase).

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 16 de desembre de 2019 es realitzarà una subhasta a les 13.00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.021,30 € (Dipòsit previ 204,26 €).

Millores a la Séquia Segona

Com a conseqüència de la millora i automatització d'una part de la séquia Segona, aquesta estarà fora de servei fins a nou avís.

Pàgines