Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 23 de gener de 2015 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.064,80 € (Dipòsit previ 212,96 €).

Per a poder participar en les subhastes s’ha d’efectuar, fins a 1 hora abans de la primera subhasta, un dipòsit previ (20% del preu de sortida) a les oficines de la Comunitat de Regants. Aquest dipòsit li dona dret a participar a la subhasta. Si el licitador efectua el dipòsit per un lot d'import superior i no es queda com adjudicatari podra participar en els següents del mateix import o import inferior, si es queda com adjudicatari i vol participar en els següents caldrà fer un nou dipòsit previ en aquell moment.

Aquests dipòsits seran retornats en cas de no ser l’adjudicatari de cap de la subhasta.

Per més informació i condicions de la mateixa, consulteu la pàgina web http://pantaderiudecanyes.cat/docs/taulell/subhastes/ECDP-2014-0017.pdf

Categoria: