Taula Estratègica del Siurana

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes valora positivament la constitució de la Taula Estratègica del Siurana

La Comunitat considera que qualsevol solució ha de partir d'una anàlisi multicriteri i global dels recursos hídrics

Reus, 27 de juliol de 2018 .- La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes valora positivament la constitució d’una taula estratègica de treball sobre el Riu Siurana, com una eina que ha de contribuir a trobar una solució que s’ajusti a les necessitats de totes les parts implicades i, com a tal, preveu la seva participació.

No obstant, es considera essencial que el punt de partida sigui una anàlisi que tingui present tots els elements mediambientals, jurídics, econòmics i socials d’una forma integral, que permeti establir el cost/benefici real de qualsevol actuació futura. Fins avui, les propostes de solució que s’han presentat són parcials i no n’hi ha cap que ho faci des de la globalitat.

Per a la Comunitat cal impulsar un estudi global i multicriteri, amb la participació de totes les parts implicades i que aporti les bases de solucions efectives i satisfactòries per a totes les parts. Aquest punt de partida previ ha d’analitzar tots els aspectes mediambientals, econòmics, jurídics, socials i territorials de l’àmbit del sistema Siurana-Riudecanyes i del Priorat.

Cal tenir present que una solució que tan sols tingui en compte aspectes parcials i locals, podria posar en perill la supervivència del sistema Siurana- Riudecanyes i l’activitat agrària que es desenvolupa a partir d’aquesta infraestructura i, per tant, pot afectar greument a les més de 3.000 unitats familiars que cultiven l’avellana i l’olivera a partir dels serveis que presta la Comunitat.

Per a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, no existeixen solucions senzilles, com sovint s’ha proposat, atès que sols contemplen la qüestió del sistema Siurana – Riudecanyes, des d’una òptica parcial i limitada. Aquest és un punt a superar a partir de la taula estratègica de treball.

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes sempre ha estat per l’entesa, el diàleg, la cerca de solucions de consens i la cooperació entre territoris, com ha demostrat en moltes oportunitats.

Sobre la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes és una corporació de dret públic, constituïda l’any 1904 i adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua, que gestiona les infraestructures i els usos de l’aigua, d’acord amb els drets adquirits pels seus membres, del sistema Siurana-Riudecanyes. La Comunitat agrupa a 2.000 famílies del Baix Camp, dedicats fonamentalment als cultius de l’avellana i l’olivera i subministra aigua de boca als municipis de Reus i altres dins l’àrea de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.

Per més informació:
Frederic Duat / Ivan Ferrer
Comunicació - Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes
fduat@manifestacom.com / iferrer@manifestacom.coms
Tel. 933425159