Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 16 de desembre de 2019 es realitzarà una subhasta a les 13.00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.021,30 € (Dipòsit previ 204,26 €).

Per a poder participar en les subhastes s’ha d’efectuar, fins a 1 hora abans de la subhasta, un dipòsit previ (20% del preu de sortida) a les oficines de la Comunitat de Regants. Aquest dipòsit li dona dret a participar a la subhasta.

Aquests dipòsits seran retornats en cas de no ser l’adjudicatari de cap de la subhasta.

Per més informació i condicions de la mateixa, fins el dia de la subhasta podeu consultar l'anunci a Taulell d'anuncis de la nostra seu electrònica o al nostre e-Tauler