Preavís derivat de maniobres de manteniment a la presa de Riudecanyes

En virtut d’allò establert al punt 4.2.1. del Pla INUNCAT, relatiu a l’avís de maniobres ordinàries de desembassament però amb cabals superiors als ordinaris, els comuniquem que:
  • El dia 21 de març de 2013 es procedirà a la maniobra dels desguassos de fons de la presa de Riudecanyes.
  • L’horari d’aquestes maniobres serà de 11 a 15 hores.
  • El cabal alliberat podrà assolir puntualment, i durant un curt període de temps, valors màxims de fins a 20 m3/s.
  • Aquests cabals en cap cas han de suposar el desbordament de la llera ni l’afecció a cap servei bàsic.
   Atès el caràcter inusual dels cabals alliberats, els municipis afectats son:
      
  • Riudecanyes
  • Montbrió del Camp
  • Mont‐roig del Camp
  • Cambrils
Comunicat [pdf]

Categoria: