Convocatòria Junta General Ordinària (novembre 2013)

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 29 de novembre de 2013 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si procedeix, de l'acta de la última Junta General.
  2. Aprovació, si s'escau, de les Ordenances Fiscals.
  3. Aprovació, si es pertinent, del Pressupost del Compte d'Explotació i de les Taxes i Preus Públics per a l’exercici 2014.
  4. Aprovació, si s'escau, del Pressupost d’Inversions per la Bienni 2014-2015
  5. Proposta d'ingrés de nous regants.
  6. Precs i preguntes.

S'ha establert el pagament d'una prima de 0,30€ per cada dret present o representat a la Assemblea.

Reus, 24 d'octubre de 2013
Josep Maria Salvat i Llauradó
President

Ordenances Fiscals [pdf]
Pressupost d'explotació i taxes i preus públics exercici 2014 [pdf]
Pressupost d'inversions del bienni 2014-2015 [pdf]

Categoria: