Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 9 de desembre a les 10 del matí es procedirà a l’alienació per subhasta d’un dret de reg.

El preu mínim de sortida és de 1.213,96 € i per a poder participar en la subhasta s’ha d’efectuar, fins a 1 hora abans de la subhasta, un dipòsit previ del 20 % (242,79 €) a les oficines de la Comunitat de Regants. Aquest dipòsit serà retornat en cas de no ser l’adjudicatari de la subhasta.

Per més informació i condicions de la mateixa, consulteu la pàgina web http://www.pantaderiudecanyes.cat/?q=subhastes

Categoria: